احتمال حمایت اصلاح طلبان از من بیشتر است تا اصولگرایان/ مگر انقلاب آمده است که امریکا را نابود کند؟/ اگر ظریف فردی موثر نبود با او مخالفت نمی‌شد/ مجازات موسوی و کروبی حصر نیست

احتمال حمایت اصلاح طلبان از من بیشتر است تا اصولگرایان/ مگر انقلاب آمده است که امریکا را نابود کند؟/ اگر ظریف فردی موثر نبود با او مخالفت نمی‌شد/ مجازات موسوی و کروبی حصر نیست


جیک و جیک -
یک داوطلب ریاست جمهوری ۱۴۰۰ گفت: امروز هر کسی اظهار نظری مخالف با نظر رسمی نظام می کند می آییم و او را فورا ضد انقلاب تلقی می کنیم و می خواهیم از قطار انقلاب پیاده کنیم و حصر خانگی کنیم این رویه رویه ای غلط است و باید اصلاح شود

برچسب‌ها:

احتمال حمایت اصلاح طلبان من بیشتر است تا اصولگرایان مگر انقلاب آمده است امریکا را نابود کند اگر ظریف فردی موثر نبود او مخالفت نمی مجازات موسوی کروبی حصر نیست

به اشتراک بگذارید: