تست شخصیت شناسی دیسک چیست؟

تست شخصیت شناسی دیسک چیست؟


جیک و جیک - تست شخصیت شناسی دیسک (DISC) یکی از معروف‌ترین تست‌ها برای پی بردن به رفتار افراد و درک بهتر خصوصیات رفتاری و شخصیتی آن‌ها است. کلمه دیسک (DISC) از کنار هم قرار گرفتن چهار کلمه خارجی ایجاد شده که هر کدام از این چهار حرف بیانگر یک تیپ شخصیتی است.
برچسب‌ها:

تست شخصیت شناسی دیسک چیست

به اشتراک بگذارید:
->>