حق سهامدارانی که سجامی نشده اند، پایمال شد

حق سهامدارانی که سجامی نشده اند، پایمال شد


جیک و جیک - مقام‌مسئول گفت:زمانی می توانیم مجامع شرکتهای سرمایه گذاری استانی سهام عدالت را برگزار کنیم که همه سهامداران اجازه ورود و حق رای داشته باشند در حالی که در انتخابات فعلی این اتفاق رخ نداده است
برچسب‌ها:

حق سهامدارانی سجامی نشده اند پایمال

به اشتراک بگذارید: