عظمت شب قدر

عظمت شب قدر


جیک و جیک - هَلْ مِنْ فَقیرٍ، هَلْ مِنْ مَریْضٍ؟([۱]) آیا بیچاره‌ای هست که از ما طلب کند، ما او را توانگر گردانیم؟ آیا بیماری هست که از ما صحّت و شفا خواهد، ما او را شفا دهیم؟
برچسب‌ها:

عظمت شب قدر

به اشتراک بگذارید: