درک حقیقت شب قدر جز با شناخت انسان کامل میسر نمی‌شود/ اهمیت احیای وقف علمی در شب قدر

درک حقیقت شب قدر جز با شناخت انسان کامل میسر نمی‌شود/ اهمیت احیای وقف علمی در شب قدر


جیک و جیک -
مدیرکل اوقاف استان قم گفت: شب قدر قابل درک نیست مگر با شناخت انسان کامل زیرا این مسئله، محور شب قدر است.

برچسب‌ها:

درک حقیقت شب قدر جز شناخت انسان کامل میسر نمی شود اهمیت احیای وقف علمی شب قدر

به اشتراک بگذارید: