مقاومت پشتوانه ما در استقلال و عظمت است

مقاومت پشتوانه ما در استقلال و عظمت است


جیک و جیک -
مدیر حوزه‌های علمیه سراسر کشور از مقاومت به عنوان پشتوانه استقلال و عظمت کشور یاد کرد.

برچسب‌ها:

مقاومت پشتوانه ما استقلال عظمت است

به اشتراک بگذارید: