آغاز سلسله جلسات تجربه گردانی مدارس مجری بسته تحولی خوانا در یزد

آغاز سلسله جلسات تجربه گردانی مدارس مجری بسته تحولی خوانا در یزد


جیک و جیک -
در راستای انتقال تجارب، شناخت نقاط قوت و چالش های پیش رو در اجرای برنامه و همچنین آشنا شدن با خلاقیت های آموزگاران جهت اجرای بهینه بسته تحولی خوانا، سلسله نشست های تجربه گردانی مدیران، معاونین و آموزگاران مدارس مجری خوانا طی 4 روز برگزار می شود.

برچسب‌ها:

آغاز سلسله جلسات تجربه گردانی مدارس مجری بسته تحولی خوانا یزد

به اشتراک بگذارید: