دولت تدبیر و امید توجه ویژه‌ای به آموزش و پرورش لرستان داشته است /افزایش فضاهای رفاهی معلمان طی سالهای اخیر/ استخدام ۸ هزار و۱۰۰ معلم جدید در استان توسط دولت تدبیر وامید

دولت تدبیر و امید توجه ویژه‌ای به آموزش و پرورش لرستان داشته است /افزایش فضاهای رفاهی معلمان طی سالهای اخیر/ استخدام ۸ هزار و۱۰۰ معلم جدید در استان توسط دولت تدبیر وامید


جیک و جیک -
سید موسی خادمی گفت: طبق آمارها همواره توجه ویژه‌ای به آموزش و پرورش لرستان در دولت تدبیر و امید وجود داشته است.

برچسب‌ها:

دولت تدبیر امید توجه ویژه آموزش پرورش لرستان داشته است افزایش فضاهای رفاهی معلمان طی سالهای اخیر استخدام هزار و۱۰۰ معلم جدید استان توسط دولت تدبیر وامید

به اشتراک بگذارید: