پایداریچی ها چرا به قالیباف حمله می کنند؟

پایداریچی ها چرا به قالیباف حمله می کنند؟


جیک و جیک - اعتماد نوشت: برخی طیف‌ها ی اصولگرا با قالیباف و همفکرانش همسو نیستند و بیش از همه شاید این جبهه پایداری است که ‌با او مساله دارد.
برچسب‌ها:

پایداریچی ها چرا قالیباف حمله می کنند

به اشتراک بگذارید:
->>