خبر خوشحال کننده برای مدافع اسبق پرسپولیس

خبر خوشحال کننده برای مدافع اسبق پرسپولیس


جیک و جیک -
تست اخیر مدافع اسبق پرسپولیس منفی اعلام شد و او می‌تواند به قرنطینه‌اش پایان دهد.برچسب‌ها:

خبر خوشحال کننده مدافع اسبق پرسپولیس

به اشتراک بگذارید: