حالِ وخیم «مرکز اقتصاد» وزارت ورزش

حالِ وخیم «مرکز اقتصاد» وزارت ورزش


جیک و جیک - سه سال از تشکیل «مرکز اقتصاد ورزش» در ساختمان وزارت ورزش می‌گذرد با این حال هنوز «شرح وظایف» آن مشخص نیست ضمن اینکه به خاطر تغییر رئیس مجدد به اول راه بازگشته است. 
برچسب‌ها:

حال وخیم مرکز اقتصاد وزارت ورزش

به اشتراک بگذارید: