تاثیر سخنان سیاسی سلبریتی ها چقدر است؟

تاثیر سخنان سیاسی سلبریتی ها چقدر است؟


جیک و جیک - سیاوش حقیقی تهیه کننده سینما معتقد است سخنان سیاسی سلبریتی ها دیگر اثرگذار نیست و اعتبار آنها تمام شده و هرچه مردم سختی کشیدند از اظهارنظر چنین آدم هایی بود.
برچسب‌ها:

تاثیر سخنان سیاسی سلبریتی ها چقدر است

به اشتراک بگذارید: