سلام بر شب زیبای قدر تا سحرش...

سلام بر شب زیبای قدر تا سحرش...


جیک و جیک - شب قدر شب نزول قرآن، شب رحمت، شب نور، شب دعا، شب فرود آمدن فرشتگان بر زمین تا بار دیگر مقدر کنند سرنوشت انسان را.
برچسب‌ها:

سلام بر شب زیبای قدر تا سحرش

به اشتراک بگذارید: