به‌روزرسانی فهرست ثروتمندان جهان

به‌روزرسانی فهرست ثروتمندان جهان


جیک و جیک - جف بزوس جایگاه خود را در صدر فهرست ثروتمندان جهان حفظ کرد.
برچسب‌ها:

روزرسانی فهرست ثروتمندان جهان

به اشتراک بگذارید:
136