اولین پوسترهایی که مردم را به سینما کشاند!

اولین پوسترهایی که مردم را به سینما کشاند!


جیک و جیک - پوسترهای سینمایی را یکی از مهمترین راه‌های تبلیغات و جذب مخاطب می‌دانند؛ هنری که همزمان با ورود پرده نقره‌ای به کشور، در ایران نیز شکل گرفت و با پشت سر گذاشتن فراز و فرودهای زیاد، همچنان نقش بسیار مهمی را در جذب مخاطبان ایفا می‌کند. هرچند برخی معتقدند که طراحی پوستر در ایران به سمت ستاره‌محوری رفته و در عین حال برخی دیگر بر این باورند که هنر طراحی پوستر همگام با سینما با پیشرفت‌های زیادی همراه بوده است.
برچسب‌ها:

اولین پوسترهایی مردم را سینما کشاند

به اشتراک بگذارید:
136