آیا زندگی پس از مرگ دروغ است؟

آیا زندگی پس از مرگ دروغ است؟


جیک و جیک - اغلب کسانی که درگیر تجربه‌ زندگی پس از مرگ شده‌اند، از قرارگیری در تونلی تاریک با نوری روشن در انتهای آن، مشاهده تمام صحنه‌های عمر در کسری از ثانیه و مشاهده‌ جسم بی‌جانِ خود از زاویه‌ بالا صحبت کرده‌اند؛ بااین‌حال روایت پیروان ادیان مختلف از این تجربه تاحدودی تفاوت‌هایی بایکدیگر دارند که به‌نظر می‌رسد به باورهایشان از جهان پس از مرگ در طول زندگی‌شان مربوط می‌شود.
برچسب‌ها:

آیا زندگی پس مرگ دروغ است

به اشتراک بگذارید: