به ما می‌گفتند کرونایی!

به ما می‌گفتند کرونایی!


جیک و جیک - حالا دیگر بیش از ۱۵ ماه از روزهای آغازین جدال با ویروس جان‌سخت کرونا می‌گذرد؛ روزهای سختی که بدون هیچ ارفاقی زندگی تمام مردم جهان را تحت تاثیر خودش قرار داد و البته بیش از همه زندگی، جسم و روح کسانی را که در خط مقدم این مبارزه حضور داشتند. مشاغلی که شوخی‌بردار نیستند؛ از کادر درمان گرفته تا آنهایی که قلم و دوربین به دست، ناخوشی‌های این روزها را به ثبت می‌رسانند. 
برچسب‌ها:

ما می گفتند کرونایی

به اشتراک بگذارید: