نیروی انسانی، افزایش ظرفیت تولید و طرح های توسعه ای

نیروی انسانی، افزایش ظرفیت تولید و طرح های توسعه ای


جیک و جیک -
عطاالله معروخانی ضمن تشکر از تلاش های صورت گرفته در شرکت فولاد هرمزگان و تبریک روز کارگر با تاکید بر نقش کارگران در صنعت و تولید گفت : کارگران، شریف ترین و زحمتکش ترین طبقه اجتماع هستند و دست و بازوی پر توان و تلاش گر و همت والای آنها ،باعث گردش چرخه های صنعت و تولید در جامعه می شود .

برچسب‌ها:

نیروی انسانی افزایش ظرفیت تولید طرح های توسعه

به اشتراک بگذارید: