کاهش 200 مگاوات مصرف برق در استان قزوین برای جلوگیری از خاموشی الزامی است

کاهش 200 مگاوات مصرف برق در استان قزوین برای جلوگیری از خاموشی الزامی است


جیک و جیک -
معاون امور فروش و مشترکین شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین گفت: با مدیریت و کاهش مصرف برق در ادارات و بخش صنعت تا 200 مگاوات بیاد از پیک تابستان با کمترین خاموشی عبور کنیم

برچسب‌ها:

کاهش 200 مگاوات مصرف برق استان قزوین جلوگیری خاموشی الزامی است

به اشتراک بگذارید:
136