کارگاه پیشرفته نویسندگی با حضور چهار نویسنده زن

کارگاه پیشرفته نویسندگی با حضور چهار نویسنده زن


جیک و جیک -
دوره پیشرفته کارگاه «به روایت نویسنده» با حضور چهار نویسنده زن برگزار می‌شود.

برچسب‌ها:

کارگاه پیشرفته نویسندگی حضور چهار نویسنده زن

به اشتراک بگذارید: