چرا لحن آل‌سعود نسبت به ایران تغییر کرد؟

چرا لحن آل‌سعود نسبت به ایران تغییر کرد؟


جیک و جیک - تغییر رویکرد سعودی را باید فارغ از کلیشه‌های رایج و بر پایه «محاسبه سود و هزینه» تحلیل کرد و نباید آن را تنها و فقط معلول تغییر ادعایی رویکرد دولت بایدن در قبال ایران و برجام دانست.
برچسب‌ها:

چرا لحن آل سعود نسبت ایران تغییر کرد

به اشتراک بگذارید: