سیاه‌چاله‌های اسرائیل

سیاه‌چاله‌های اسرائیل


جیک و جیک - فلسطینی‌ها اگر بتوانند اولاً فاصله سیاسی و ثانیاً فاصله جغرافیایی میان خود را بردارند، دست برتر را در مقابل اسرائیل خواهند داشت.
برچسب‌ها:

سیاه چاله های اسرائیل

به اشتراک بگذارید: