باورهای غلط و مضر در خصوص آنتی بیوتیک‌ها

باورهای غلط و مضر در خصوص آنتی بیوتیک‌ها


جیک و جیک -
باورهای اشتباه رایج در مورد آنتی‌بیوتیک‌ها باعث استفاده‌ی زیاد و یا نادرست در مورد آن‌ها می‌شود و این سوءاستفاده مداوم آن‌ها مقاومت باکتریایی ایجاد می‌کند و به دنبال آن خطراتی را به دنبال دارد.

برچسب‌ها:

باورهای غلط مضر خصوص آنتی بیوتیک ها

به اشتراک بگذارید:
136