آماده توسعه روابط با روسیه هستیم

آماده توسعه روابط با روسیه هستیم


جیک و جیک -
وزیر خارجه آمریکا گفت: آمریکا و شرکایش آماده توسعه روابط با روسیه هستند.

برچسب‌ها:

آماده توسعه روابط روسیه هستیم

به اشتراک بگذارید: