نقد منصفانه شاعر را به سمت تعالی سوق می‌دهد

نقد منصفانه شاعر را به سمت تعالی سوق می‌دهد


جیک و جیک -
نویسنده مطرح کرمانشاهی گفت: در فضای شعر به نقد بسیار بسیار معتقدم و هرگز از نقد شدن گریزان نبوده‌ام، که آنچه را که در نقد یک اثر یاد می‌گیریم بسیار بیشتر از چیزی است که در خواندن آن اثر به ما منتقل می‌شود.

برچسب‌ها:

نقد منصفانه شاعر را سمت تعالی سوق می دهد

به اشتراک بگذارید:
136