نشست کمیسیون کارگری شهرستان بافق برگزار شد

نشست کمیسیون کارگری شهرستان بافق برگزار شد


جیک و جیک -
کمیسیون کارگری شهرستان بافق در روز جهانی کار و کارگر با هدف دفاع از حق و حقوق کارگران و تعامل و اجرای قانون با کارفرمایان در فرمانداری بافق برگزار شد.

برچسب‌ها:

نشست کمیسیون کارگری شهرستان بافق برگزار

به اشتراک بگذارید: