سحرهای رضوی برای همه مردم جهان

سحرهای رضوی برای همه مردم جهان


جیک و جیک -
مدیر طرح و برنامه شبکه سحر گفت: مخاطب متدین و محب اهل بیت که خارج از کشور زندگی می‌کند و زبان فارسی نمی‌داند، به تولید برنامه‌ای مذهبی به زبان مادری‌اش نیازمند است.

برچسب‌ها:

سحرهای رضوی همه مردم جهان

به اشتراک بگذارید: