پارلمان اروپا پیشنهاد توقف خرید گاز روسیه را مطرح کرد

پارلمان اروپا پیشنهاد توقف خرید گاز روسیه را مطرح کرد


جیک و جیک -
پارلمان اروپا پیشنهاد داد در صورت شعله‌ور شدن جنگ مسکو و کی‌یف خرید گاز از روسیه متوقف شود.

برچسب‌ها:

پارلمان اروپا پیشنهاد توقف خرید گاز روسیه را مطرح کرد

به اشتراک بگذارید:
136