وقت کم و کار زیادی در مذاکرات برجام باقی مانده است

وقت کم و کار زیادی در مذاکرات برجام باقی مانده است


جیک و جیک -
دیپلمات‌های عالی‌رتبه سه کشور اروپایی عضو برجام می‌گویند که کارهای زیادی با وجود وقت کم باقی مانده است.

برچسب‌ها:

وقت کم کار زیادی مذاکرات برجام باقی مانده است

به اشتراک بگذارید:
136