اهتمام معاونت حقوقی به رعایت مقررات حمایتی از کارگران و معلمان

اهتمام معاونت حقوقی به رعایت مقررات حمایتی از کارگران و معلمان


جیک و جیک -
معاون حقوقی رئیس‌جمهور در این جلسه در مقام بزرگداشت و پاسداشت روز کارگر و روز معلم بیان داشت: هر دو بخش کارگران و معلمان، دو بخش مولد جامعه هستند و نیازهای جامعه را تأمین می‌کنند.

برچسب‌ها:

اهتمام معاونت حقوقی رعایت مقررات حمایتی کارگران معلمان

به اشتراک بگذارید: