این قدر مذاکره می‌کنیم که مواضع به هم نزدیک شود

این قدر مذاکره می‌کنیم که مواضع به هم نزدیک شود


جیک و جیک -
معاون سیاسی وزیر امور خارجه با بیان این که این قدر مذاکره می‌کنیم که مواضع به هم نزدیک شود و خواسته‌های ما مبتنی بر مواضع قطعی نظام تامین شود، تصریح کرد: اگر تأمین شود، توافق خواهد بود و اگر تامین نشود طبیعی است که توافقی هم در کار نیست.

برچسب‌ها:

این قدر مذاکره می کنیم مواضع هم نزدیک شود

به اشتراک بگذارید: