کالبدشکافی دانشجوی فرانسوی فرضیه ارتباط میان واکسن آسترازنکا و مرگ را تقویت کرد

کالبدشکافی دانشجوی فرانسوی فرضیه ارتباط میان واکسن آسترازنکا و مرگ را تقویت کرد


جیک و جیک - به گفته وکیل دانشجوی پزشکی فرانسوی در گزارش کالبدشکافی به هیچ موردی از عفونت، سرطان،‌ تومور و یا تاثیر ویروسی که سبب خون‌لختگی شود، اشاره نشده است.
برچسب‌ها:

کالبدشکافی دانشجوی فرانسوی فرضیه ارتباط میان واکسن آسترازنکا مرگ را تقویت کرد

به اشتراک بگذارید:
136