ارتباط کووید-۱۹ با یک عارضه عصبی نادر

ارتباط کووید-۱۹ با یک عارضه عصبی نادر


جیک و جیک - متخصصان علوم پزشکی در بررسی انجام گرفته در ۲۱ کشور به ارتباط کووید ۱۹ با بروز یک عارضه عصبی نادر پی بردند.
برچسب‌ها:

ارتباط کووید ۱۹ یک عارضه عصبی نادر

به اشتراک بگذارید:
->>