آ؛از تولید ماهانه یک میلیون دوز واکسن کرونا در کشور از تیرماه

آ؛از تولید ماهانه یک میلیون دوز واکسن کرونا در کشور از تیرماه


جیک و جیک -
رئیس انستیتو پاستور ایران با اشاره به روند موفق تولید و کارآزمایی واکسن داخلی، گفت که تا خرداد امسال یک میلیون دز واکسن کرونا داخلی تولیدی این مرکز آماده تزریق می شود و در صورت تایید تولید انبوه، از تیر ماه نیز هر ماه یک میلیون دوز واکسن تولید و آماده تزریق می شود.

برچسب‌ها:

تولید ماهانه یک میلیون دوز واکسن کرونا کشور تیرماه

به اشتراک بگذارید: