با این تمرین‌های ساده کمر درد را نابود کنید

با این تمرین‌های ساده کمر درد را نابود کنید


جیک و جیک -
روزی چند ثانیه روی پنجه های خود راه بروید... بایستید و مدادی را با انگشتان پای خود بگیرید و چند ثانیه آن را نگه دارید... پنجه پاهای خود را لبه جایی مثل پله بگذارید و روی آن بالا و پایین شوید...

برچسب‌ها:

این تمرین های ساده کمر درد را نابود کنید

به اشتراک بگذارید: