اگر سربازی حقوق نگرفت چه کند؟

اگر سربازی حقوق نگرفت چه کند؟


جیک و جیک - افزایش حقوق سربازان که با پیگیری ستاد کل نیروهای مسلح و همراهی دولت و مجلس انجام شد، خبر خوشحال‌کننده این روزها برای بسیاری از سربازان بود، با این وجود برخی از سربازان که مخاطب ایسنا نیز بودند، اعلام کردند که به تازگی به سربازی اعزام شده و از ابتدای آغاز دوره هنوز حقوق نگرفته‌اند. موضوعی که رییس اداره سرمایه انسانی سرباز ستادکل نیروهای مسلح به آن پاسخ داده است.
برچسب‌ها:

اگر سربازی حقوق نگرفت چه کند

به اشتراک بگذارید:
136