هنوز برای شادی کردن زود است

هنوز برای شادی کردن زود است


جیک و جیک -
سفیر و نماینده دائم روسیه نزد سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین، در توئیتی نوشت که گفت‌وگوها در مسیر پیشرفت قرار دارد، اما مسائل حل نشده بسیاری باقی مانده است بنابراین هنوز برای شادی کردن زود است.

برچسب‌ها:

هنوز شادی کردن زود است

به اشتراک بگذارید: