دانش آموزان در طول 12 سال تحصیل خود یک زبان خارجی را تا حد قابل قبول یاد بگیرند/ امیدواریم از مهرماه بخشی از آموزش به صورت حضوری انجام شود

دانش آموزان در طول 12 سال تحصیل خود یک زبان خارجی را تا حد قابل قبول یاد بگیرند/ امیدواریم از مهرماه بخشی از آموزش به صورت حضوری انجام شود


جیک و جیک -
رئیس جمهور توجه به آموزش و پرورش را از اولویت های اصلی دولت تدبیر و امید برشمرد و گفت: این دولت افزایش بودجه آموزش و پرورش و توجه ویژه به حل مشکلات معلمان و ارتقا معیشت این قشر تاثیرگذار در فرهنگ جامعه را با جدیت دنبال کرده و در این راه از هیچ تلاش و اقدامی دریغ نکرده است.

برچسب‌ها:

دانش آموزان طول 12 سال تحصیل خود یک زبان خارجی را تا حد قابل قبول یاد بگیرند امیدواریم مهرماه بخشی آموزش صورت حضوری انجام شود

به اشتراک بگذارید: