نرخ تورم سال گذشته چقدر افزایش داشت؟

نرخ تورم سال گذشته چقدر افزایش داشت؟


جیک و جیک - براساس آخرین داده‌های مرکز آمار نرخ تورم کل کشور در سال ۹۹ نسبت به سال قبل از آن ۱.۶ درصد افزایش داشته و این شاخص برای گروه خوراکی‌ها ۳۹ درصد و برای غیرخوراکی ۳۵.۲ درصد بود.
برچسب‌ها:

نرخ تورم سال گذشته چقدر افزایش داشت

به اشتراک بگذارید: