شب قدر چه بخوانیم؟

شب قدر چه بخوانیم؟


جیک و جیک - شاید دغدغه مهم ما این باشد شب‌های قدر که سرنوشت یک‌ساله انسان در آن مقدر می‌شود را چگونه بگذرانیم. مخصوصا که احیا و شب‌زنده‌داری در این شب‌های عزیز از مستحبات است. تا صبح چه کنیم و چه بگوییم؟ بزرگان ما چه می‌کردند؟ سیره عالمان دین در این شب‌ها چه بوده؟ آیا فقط باید دعا کرد و نماز خواند؟ کار دیگری هم می‌شود کرد؟
برچسب‌ها:

شب قدر چه بخوانیم

به اشتراک بگذارید: