ایجاد جامعه پویا و اخلاق مدار نیازمند توجه بیشتر به تربیت دانش آموزان است

ایجاد جامعه پویا و اخلاق مدار نیازمند توجه بیشتر به تربیت دانش آموزان است


جیک و جیک -
استاندار قزوین گفت: معلمان باید در کنار تعلیم دانش آموزان به تربیت اهمیت بیشتری دهند تا بتوانیم ضمن اصلاح رفتارها، جامعه ای پویا، اخلاق مدار و ارزشی داشته باشیم.

برچسب‌ها:

ایجاد جامعه پویا اخلاق مدار نیازمند توجه بیشتر تربیت دانش آموزان است

به اشتراک بگذارید: