چرا گاهی پاهایمان گز گز می‌کند؟

چرا گاهی پاهایمان گز گز می‌کند؟


جیک و جیک -
بی‌حسی پاها علت‌های زیادی می‌تواند داشته باشد، چه ام‌اس و چه هر چیز دیگری. اگر می‌دانید که‌ ام اس دارید، پس همین بیماری محتمل‌ترین عامل ممکن است؛ اما علت‌های دیگری هم می‌توانند نقش داشته باشند.

برچسب‌ها:

چرا گاهی پاهایمان گز گز می کند

به اشتراک بگذارید:
136