مصرف برق ادارات دولتی چقدر است؟

مصرف برق ادارات دولتی چقدر است؟


جیک و جیک - معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی با اشاره به آغاز مدیریت و کنترل مصرف برق سیستمهای سرمایشی در وزارت نیرو و شرکتهای زیر مجموعه، سهم مصارف سرمایشی از پیک شبکه را بسیار غیرمنطقی و حدود ۲۷ هزارمگاوات ذکر کرد که ۵ تا ۶ هزارمگاوات آن به دستگاهها و ادارات دولتی اختصاص دارد و تا ۵۰ درصد آن قابل مدیریت است.
برچسب‌ها:

مصرف برق ادارات دولتی چقدر است

به اشتراک بگذارید:
->>