حمایت از واحدهای صنفی زمینه ساز تحقق رونق تولید است/بی ثباتی در بحث رفاه کارگران در حال رفع شدن است/کارگران در توسعه پایدار جامعه نقش کلیدی دارند

حمایت از واحدهای صنفی زمینه ساز تحقق رونق تولید است/بی ثباتی در بحث رفاه کارگران در حال رفع شدن است/کارگران در توسعه پایدار جامعه نقش کلیدی دارند


جیک و جیک -
بعد از ظهر امروز سی و دومین جشنواره امتنان از کارگران گروه های کار و واحدهای نمونه استان در روز کارگر با حضور مسئولین ارشد استان و تشکلات کارگری مازندران برگزار گردید.

برچسب‌ها:

حمایت واحدهای صنفی زمینه ساز تحقق رونق تولید است ثباتی بحث رفاه کارگران حال رفع شدن است کارگران توسعه پایدار جامعه نقش کلیدی دارند

به اشتراک بگذارید: