یارانه برق صنایع انرژی‌بر کجا هزینه می شود؟

یارانه برق صنایع انرژی‌بر کجا هزینه می شود؟


جیک و جیک - یکی از تکالیف قانون بودجه سال ۱۴۰۰، اصلاح تعرفه برق صنایع انرژی‌بر بوده چراکه طی سال‌های اخیر سهم این صنایع در سبد مصرف انرژی کشور افزایش یافته است در این راستا قرار شد ماه گذشته هزینه برق صنایع انرژی بر ۲۷۵ درصد افزایش یابد.
برچسب‌ها:

یارانه برق صنایع انرژی بر کجا هزینه می شود

به اشتراک بگذارید:
->>