سود "ارفع" ۱۴۵ درصد افزایش یافت

سود "ارفع" ۱۴۵ درصد افزایش یافت


جیک و جیک - شرکت آهن و فولاد ارفع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹، افزایش ۱۴۵ درصدی در سود هر سهم، افزایش ۲۲۷ درصدی در سود خالص و افزایش ۲۲۳ درصدی در سود عملیاتی داشته است.
برچسب‌ها:

سود ارفع ۱۴۵ درصد افزایش یافت

به اشتراک بگذارید:
136