تجلیل از معلمین نمونه کرمانشاه

تجلیل از معلمین نمونه کرمانشاه


جیک و جیک - معلمین نمونه استان کرمانشاه در مراسم سپاس معلم که با حضور ویدئو کنفرانسی رئیس جمهور برگزار شد، تجلیل شدند. 
برچسب‌ها:

تجلیل معلمین نمونه کرمانشاه

به اشتراک بگذارید: