نابرابری‌های پنهان در میان کارگران جهان

نابرابری‌های پنهان در میان کارگران جهان


جیک و جیک - سازمان بین‌المللی کار، در روز جهانی کار و کارگر ۲۰۲۱، به وضعیت کار آنلاین پرداخته‌است. 
برچسب‌ها:

نابرابری های پنهان میان کارگران جهان

به اشتراک بگذارید: