تدریس بدون رنگ

تدریس بدون رنگ


جیک و جیک - تهران - ایرنا - رضا فکری، چهل ساله دارای فوق لیسانس ادبیات فارسی است. آقای فکری بر اثر بیماری (آر پی ) از بدو تولد نابینای کامل است. او در سه کلاس مقطع هشتم، دهم و یازدهم درس های ادبیات فارسی، عربی و منطق و فلسفه را تدریس می کند.
برچسب‌ها:

تدریس رنگ

به اشتراک بگذارید:
136