خودروهای سنگین داخلی پیشتاز کیفیت بالا

خودروهای سنگین داخلی پیشتاز کیفیت بالا


جیک و جیک - ارزیابی کیفی صورت گرفته از خودروهای سنگین تولیدی اسفند ماه ۱۳۹۹، نشان می‌دهد که خودروسازان داخلی در تولید خودروهای سنگین عملکرد بسیار بهتری از سایر انواع خودروهای داخلی دارند؛ بگونه‌ای که سه خودرو در بالاترین میزان کیفیت و هفت خودرو چهار ستاره و سه خودرو هم سه ستاره شده‌اند و خودروی سنگینی با کیفیت پایین‌تر از سه ستاره تولید نمی‌شود؛ این در حالی است که وانت‌ باکیفیت بیشتر از سه ستاره نداریم!
برچسب‌ها:

خودروهای سنگین داخلی پیشتاز کیفیت بالا

به اشتراک بگذارید:
136